Nemzeti Most Magazin
1095 Budapest, Bajor Gizi park 1. +361/476-6800
Háy János

Vasárnapi Ebéd polgári színjáték

LÁNY, a darab kezdetekor 26 éves
ANYA, ötven fölött
APA, hatvan közelében
ELSŐ FÉRFI, a lány első férje, harmincas üzemmérnök
LACI BÁCSI, az anya testvére, erős ötvenes
MÁSODIK FÉRFI, a lány második férje, harmincas matematikus
GYEREK, a lány elsőházasságából, 8 év körüli

Gerő Bence

KATI, a Lány munkatársa, harmincas
ANIKÓ, a Lány munkatársa, a húszas évei végén
a kisebb

Soós Áron

a nagyobb

Penke Soma

valamint a Lány második házasságából született két gyerek

Sorozatszerkesztő

Perczel Enikő

Dramaturg

Keszthelyi Kinga

Vörös Róbert

Segédrendező
(a második felvonásban minden szereplő nyolc-tíz évvel idősebb)

A Nemzeti Színház Felolvasószínházi sorozata a Tízparancsolat jegyében született kortárs magyar drámákból

V. parancsolat 
Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj a földön, amelyet az Úr a te Istened ád te néked.