Nemzeti Most Magazin
1095 Budapest, Bajor Gizi park 1. +361/476-6800
2024. június 25. - Vilmos Napja

Interjú

Tündöklő Jeromos

Még az Isten háta mögött is…

Schnell Ádám – Tündöklő Jeromos

Jeromos esete azt mutatja, hogy még a rossz szándék is képes tévútra menni – mondja a Tündöklő Jeromos címszerepét alakító Schnell Ádám, aki szerint Tamási Áron szövegének tisztaságát a beregszászi színészek segítették méltó módon megszólaltatni. De mi van akkor, ha az ördög pálinkázni kezd?

 

Schnell Ádám és Sőtér István - jelenet a Tündöklő Jeromos című előadásból :: Fotó: Eöri Szabó Zsolt

 

Ahogyan Tartuffe, Jeromos is igazi intrikus, aki belép egy zárt közösségbe, és manipulálni kezd. Csakhogy Molière antihőse a harmadik felvonásban lép színre, míg Tamásié a darab elején nyit be a székely kocsma ajtaján. Tartuffe-öt a várakozás teszi különössé, vagyis a többi szereplő teszi démonivá. De ön hogyan építi fel a szemünk láttára az ördögi Jeromost?

– Jeromos kezdetben a messziről jött ember, aki iránt természetes bizalommal vannak a helyiek. Ő viszont csak idővel kezdi otthonosan érezni magát. De az eszközei megvannak: pénze számolatlan, igazságérzete nincs – minden adott, hogy azt a kis közösséget megnyerje magának, és beteljesítse baljós, sötét politikai céljait, és megvásárolja magának a falu lakóit. Csakhogy a nagy alkalmazkodásban és alakoskodásban ő is vét néhány hibát. Először is pálinkázni kezd, tetszik is neki az újszerű érzés, ugyanakkor a negyedik pohár után érzi, hogy meginog. A falu szépével, Ágnessel is hasonlóan jár. Kezdetben talán e fiatal, gyönyörű teremtés is csupán egy valaki a sokaságból, akit le akar igázni, de idővel talán megtetszik neki az ártatlan lány. Nem azt mondom, hogy tiszta szerelem ébred benne, de valami számára is meglepő vágyat kezd érezni. Még ha egyszerű altesti vágy is ez. Tudatában van a tervének, de a pálinka vagy Ágnes nehezíti a feladat végrehajtását.

Tamási karaktereiben – Jeromost leszámítva – nincs hamisság. Sehol egy idézőjel vagy egy csipet cinizmus. Modernnek érzi ezt a szöveget?

– Eleinte nagyon meg voltam ijedve, hogy fog-e működni, mert Tamási egész világképe tiszta, ami manapság ritka. Azt hiszem, hogy az előadásunk igazságához nagyban hozzájárultak a beregszászi színészek. Nem idealizálom őket, de a határon túliak másként viselkednek, mint mi, pestiek. Az ő megszólalási módjuk tisztaságából mi is sokat meríthettünk. Ráadásul Tamási szövege a dráma, a példázat és a mesejáték határán mozog, és éppen a játékossága miatt senki sem tudja, mikor lépünk át máskor gondosan elkerült határokat.

A darab derűjét a humora mellett az adja, hogy legbelül érezzük, végül úgyis győzedelmeskedik a jó. Ez nem kifejezetten korszerű üzenet…

– Márpedig Tamási karaktereihez hasonló emberek manapság is vannak! Meg vagyok győződve róla, hogy a sátáni és az isteni erő összecsapásából végül az utóbbi kerül ki győztesen. Minden esendőségünk és gyengeségünk ellenére a törekvés a lelkünkben mindig a jóra irányul. Csak mindig becsúszik a bot a küllők közé… Tamási erre az eredendően jó hajlamunkra épít, és alázatra tanít bennünket, mert tudatosítja, hogy ugyanakkor mindig csábít bennünket a rossz. Gáspár, a korcsmáros fia a maga természetességében és bájával mutatja fel mindezt. A szemtanúi lehetünk, ahogyan felismeri önmagát – és visszatér a jó útra. De Jeromos ellentétje valójában nem ő, hanem a Herczegh Péter által alakított Bajna Gábor. Ő valóban krisztusi figura.

Aki ugyanakkor nem tud ráígérni Jeromos pénzszórására, amikor a Tündöklő meg akarja vásárolni a falusiakat.

– De hogyan végződik ez a jelenet? Jeromos szórja a lejeket, Gábor pedig pénztelen – de azért néhány szót még ő is tud szólni. Meg is érinti mondandójával az emberek lelkét! Jeromos nyelve alatt is politika van – mondják róla. Vagyis a hatalomvágy vezeti – fordíthatnánk le. Ehhez látszólag minden eszköze meg is van, Gábor pedig eszköztelennek tűnik. Bajna Gábor szavaira ugyanakkor hallgatnak az emberek. Akkor kinek van itt tényleges hatalma? Bajna Gábor krisztusi módon gyakorolja a hatalmát, míg Jeromos a hátsó szándék, az előrelátás, a manipuláció mestere. Tamási ítélete e kettő harcában világos. Ezért is beszélgettünk Herczegh Péterrel, hogy Bajna és Jeromos első találkozását még hangsúlyosabbá kellene tennünk: e két szereplő ugyanis elsőre ráismer a másikra. Ebből a találkozásból már megérezhetjük Jeromos elkeseredését. Eljött ide a világ végére, az Isten háta mögé, és még itt is akad egy krisztusi ember. Ez Tamási nagy üzenete. Mindkét erő bennünk lakozik, de felismerhetjük a rosszat, és nem szabad vele kokettálnunk. Ezt fejezi ki a gesztus, ahogyan Bajna Gábor nem fogadja el Jeromos jobbját, mondván „balnak néztem”.

 

Lukácsy György

(2022. szeptember 29.)