Nemzeti Most Magazin Ugrás a tartalomhoz
1095 Budapest, Bajor Gizi park 1. +361/476-6800
Vissza a hírekhez

Bemutató: Sára asszony

A Sára asszony alakjai

Ahol hit van, ott próba is lesz. Ahol fájdalom van, ott vigasztalás. Ahol elgyengülnek, ott van szükség a kegyelemre. A történet egy 19. századi magyar kisvárosban élő család és református gyülekezet hitéleti drámáján keresztül mesél a látható világ mélységeiről és a láthatatlan, de jelen való gondviseléséről. A dráma alakjainak főbb vonásait a szerző, Döbrentei Sarolta rajzolta meg.

 

Sára asszony

„Megint másról beszél. Kérdezek valamit, de nincs értelmes válasza.”

Sára sorozatos tragédiák elszenvedője, hét gyerekét temette el. Nem érti, miért történt, miért vele történt meg mindez. Hibáztat másokat és legfőképp önmagát. Minden erejével igyekszik jobb emberré válni, hogy kitörjön sorsa mintázatának fogságából, amit Istentől rá rótt büntetésnek tart. Válságainak során végigjárja a hitélet folyamatának stációit, keresve: van-e értelme, célja röpke földi életének.

Sára és György a Sára asszony című előadásban

György (Sára férje)

„Elég! Nem látja, hogy így is retteg?

Sárikám, ne félj!”

György a súlyos sorscsapások között, ha el is esik, de újra feláll. Forró nyárban, hóesésben dolgozik a mindennapi kenyérért. Küzd a házasságáért, Sáráért, aki megváltozott, szinte kifordult önmagából. György mindent megtesz, hogy az asszony ne őrölje fel önmagát. Harcol, nem engedi, hogy darabjaira hulljon mindaz, amiért érdemes élnie. A vihar nem csitul, sőt váratlan megpróbáltatásokkal és kísértésekkel kell szembenéznie.

Döbrentei Sarolta

Sára asszony

mikor? hol?

Premier: január 17. – 19 óra 30

Kaszás Attila Terem

 

Demeter Mór (lelkipásztor)

„Valaki mondja meg, mit csinálok rosszul.”

Az elhivatott ifjú lelkipásztor szíve telve van gyengédséggel és szeretettel gyülekezete iránt. Hosszú, szorgalmas, tanulással töltött évek után minden vágya, hogy szolgálhassa a rábízottakat. Kétségbeesetten tapasztalja, hogy milyen nehezen találja meg az utat, a módot arra, hogy valódi segítséget nyújtson az embereknek. Istentagadó unokaöccse érkezése új kihívások elé állítja.

 

Bendegúz (kolozsvári diák)

„Ilyen könnyen hazudsz a báránykáidnak? Pedig nem állatok ám, joguk van önálló döntést hozni.”

A felvilágosodás eszméit való fiatalember számára elviselhetetlennek tűnik az a klerikális közeg, ahol kényszerpihenőjét kell töltenie. Nemcsak lenézi, de sajnálja is a begyöpösödött, ostoba hívőket. Arra az elhatározásra jut, hogy akit csak lehet, fel fog szabadítani a vallás béklyói alól.

 

Erzsike

„Tudom, hogy szépnek talál... hisz szép vagyok. Látja? Érzi? Fiatal vagyok és magát akarom.”

Szépséges fiatalasszony, akit rajongó férje nem tesz boldoggá. Édesanyja bábáskodó szeretete is egyre nyomasztóbb számára. Gyümölcstelen életén sem a család, sem Isten nem segít. Elérkezettnek látja az időt arra, hogy a saját kezébe vegye a sorsát. Elhatározza, hogy a célja érdekében a szívére, az ösztöneire bízza magát.

 

Erzsike  és  Miksai doktor a Sára asszony próbáján

Miksai doktor

„Ez istenkísértés. Demeter tiszteletes, miért nem... Csak áll itt? Mégiscsak a maga dolga lenne...”

Miksai doktor elégedett az életével és önmagával is. Szereti a munkáját, a feleségét, a finom ételeket és italokat. Törvényeket betartó, jóravaló férfi. Bosszantja a környezetében élők botladozása, erőtlensége. Könnyen ítélkezik mások felett. Az igazságot a szeretetnél is előrébb valónak tartja. Vajon meg kell tudnia a fájó igazságot?

 

Bözsi néni

„Olyan vagy, mint a malom. Őrölsz...

Magadat és másokat.”

Bözsi néni jól ismeri a teremtett világ és az emberi természet működését. Nagy titkok tudója. Zavaros hitrendszerében könnyedén megférnek egymás mellett a pogány rítusok, jézusi tanítások és a babonák is. Élete legrosszabb döntésének tartja, hogy Erzsikét a jómódú Miksai doktorhoz adta. Bözsi néni számára nincs lehetetlen, ha a lánya boldogságáról van szó.

 

Idős pap

„Békesség nektek!”

Alázatos magvető. Derűs és nyugodt. Isten által eddig is elvégezte a munkáját. Sokakat segített a teljes tagadás mélységéből a kegyelem megtapasztalásának magasságába, az ajándékokért toporzékoló létből az Ajándékozó személyében való gyönyörködés öröméig pásztorolnia.

 

 

(2019. január 09.)