Nemzeti Most Magazin
1095 Budapest, Bajor Gizi park 1. +36 1 476 6800
Szumbel Gaffarova

A JÖVEVÉNY MITEM

A fiatal tatár írónő, Szumbel Gaffarova első, nagy port felkavaró darabja, amely az Ibsen International „Új szöveg – új színpad” program keretében valósult meg, a tatár nép 20. századi történetének egy kevésbé ismert, fájdalmas témáját dolgozza fel. Identitásuk megőrzése szempontjából a tatárokat, akik létszámukat tekintve Oroszország második legnagyobb népességű nemzetiségét jelentik, a sztálini Szovjetunió elnyomása illetve a II. világháború komoly kihívások elé állította. Többek között tragikus sors jutott osztályrészül azon tatár származású szovjet katonáknak és tiszteknek, akik német hadifogságba kerülve nem álltak át a fasiszta Németország oldalára, viszont a koncentrációs táborok szörnyűségét túlélve a sztálini GULAG rendszer foglyai lettek. Azok viszont, akik nem tértek vissza hazájukba, szétszóródtak a nagyvilágban.

„A jövevény” című előadás főhőse, Nakip, a világháborút követően a sors akaratából Kanadába kerül, és lehetőséget kap az újrakezdésre. Egy távoli, vidéki helységben sikerül létrehoznia egy kis tatár falu mását, burgonyát termeszt, és a Halloween helyett inkább a tatár ünnepeket és szokásokat tartja. Még Joanne nevű kanadai feleségét is tatár módra „Zsanim”-nak (Lelkem) szólítja. Ám a szomszédja, aki ugyanolyan „jövevény”, mint ő, csupán skót gyökerekkel, egyik nap azzal a hírrel állít be, hogy az egykori szovjet állampolgárok szabadon visszatérhetnek a Szovjetunióba, nem fenyegeti őket semmilyen veszély. Vajon visszatér-e szülőföldjére hősünk, megkeresi-e első szerelmét, meglátogatja-e édesanyja sírját?

A groteszk szituációkban bővelkedő, keserű humorral átitatott előadás arra a kérdésre keresi a választ, hogy miben ragadható meg egy nép identitása és lehetséges-e visszatérni a múltunkhoz, ha már egyszer elszakadtunk tőle. Az előadás rendezője, Farid Bikcsantejev, a Kamal Galiaszgar Tatár Állami Színház főrendezője, az oroszországi színházi élet egyik fontos alkotója. Jon Fosse színművéből készült művét, az „Egy nyári nap”-ot a 2014-es MITEM közönsége előtt mutattuk be nagy sikerrel.

Kamal Galiaszgar Tatár Állami Színház, Kazany, Oroszország

Tatár nyelven magyar hangalámondással.