Nemzeti Most Magazin
1095 Budapest, Bajor Gizi park 1. +361/476-6800
Katona József műve alapján írta: Verebes Ernő

A Bánk-misszió Osztálytermi előadás

A Kaposvári Egyetem Színházi Intézetének vizsga-előadása

A Bánk bán nem könnyű darab. Játszani, rendezni és tanítani is nehéz. Minden tanár tudja, milyen fontos volna átadni a diákoknak mindazt, amit Katona József, ez a 19. századi nagy és magányos írónk emberről és hatalomról, szerelemről és hazaszeretetről, hűségről és árulásról, a politika természetrajzéról és a bosszúállás helyett a kegyelem gyakorlásáról olyan pontosan és elképesztő láttató erővel megírt a Bánk bánban.

Én is tanítottam középiskolában, és tudom, milyen kihívást jelent akár a legnagyszerűbb remekmű is mint tananyag. Nem is az a nehéz, hogy „megtanítsuk” a diákoknak a művet. Hanem az, hogy „megéreztessük”. Hogy velük is megtörténhessen az, amiért egy műalkotás megszületik: a katarzis. Hogy segítsünk nekik abban, hogy regényekben, versekben, színdarabokban, filmekben gyönyörködni tudó, azokat élvezni, habzsolni, falni akaró emberekké váljanak. Akik számára a művészet nem kötelező tananyag, hanem szükséglet, élvezet és szórakozás. Akik a műalkotásokon keresztül saját életük kérdéseire kereshetik a választ.

Nagy segítség lett volna akkor nekem ott abban az osztályban, a nagymuzsalyi iskola tanáraként (akkoriban még előtte álltam a rendezői tanulmányaimnak), ha egy ilyen tantermi előadást hívhatok segítségül. Hogy ott „élőben”, előttünk születhetett volna meg Bánk bán, Melinda, Gertrudis, Ottó, Biberach és Endre király igazsága.

Most van egy ilyen előadás, a címe: A Bánk-misszió.

Verebes Ernő, a Nemzeti Színház fődramaturgja elkészítette a dráma mintegy 60 perces, tanteremben bemutatható verzióját. Az öt felvonásos szerkezetet megőriztük, nem marad ki egyetlen szereplő és egyetlen történetszál sem. Könnyítettünk Katona nyelvezetén, és felidéződik a kor is, amiben a dráma eredeti hősei éltek.

Az előadás a Nemzeti Színházban 2017 szeptemberében bemutatott „nagy Bánk bán” nyomán készült. Abban az előadásban a Kaposvári Egyetem Cserhalmi György által vezetett osztályának tagjai játszottak kisebb szerepekben. A „missziós” verzióban ők a főszereplők, ők játsszák, zenélik, mesélik el Katona művét. Olyan fiatal felnőttekről van szó, akik csupán pár évvel idősebbek a még iskolapadban ülő közönségüknél. Játszók és nézők így együtt indulnak felfedezni egy remekművet. A kötelező olvasmány unalma és kényszere helyett színházi élményt kívánunk nyújtani az osztályteremben.

Vidnyánszky Attila

 

- A Bánk-misszió meghívást kapott és sikeresen szerepelt a színpadi művészeteket oktató egyetemek harmadik diákfesztiválján, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemen novemberben (2017). A Stúdió Fesztiválra a román egyetemek mellett Magyarországról, a Moldovai Köztársaságból és az Egyesült Államokból is érkeztek előadások.

 

 

Tantermi előadás színinövendékekkel, rendhagyó irodalmi órákhoz