Nemzeti Most Magazin Ugrás a tartalomhoz
1095 Budapest, Bajor Gizi park 1. +361/476-6800

Pálfi Ágnes

Szcenárium, szerkesztő

Pálfi Ágnes (1952) megalapításától, 2013-tól a Nemzeti Színház művészeti folyóiratát, a Szcenáriumot szerkeszti. 1976-ban végzett az ELTE magyar–orosz szakán. 1980-tól 1993-ig a Népművelési Intézet Kultúra és Közösség folyóiratát, 1998-tól 2005-ig a PoLíSz versrovatát szerkesztette. 1994-től a Toldy Ferenc Gimnáziumban, majd 1999-től 2009-ig a Miskolci Egyetem világirodalmi tanszékén tanított, ahol 2005-ben doktori (PhD) fokozatot szerzett. Oktatott tárgyai között szerepelt a négy kanonikus evangélium és a négy újkori európai „hérosz” (Hamlet, Don Juan, Don Quijote, Faust) nagy narratíváinak összehasonlító elemzése a szerves kultúra évköri modellje mentén. Két önálló tanulmánykötete van: Puskin-elemzések (Vers és próza), Akadémiai Kiadó, 2007; „Kortyolgat az ég tavából” – Arany János és József Attila mitopoézise, Cédrus Művészeti Alapítvány – Napkút Kiadó, 2012. Első verseskötete, mely Napéj címmel 1989-ben jelent meg a Kráter Kiadónál, az Írószövetség nívódíjában részesült. 2004-ben egyórás portréfilm készült róla (Hogyan szoptatnak az eszkimók? r: Madzin Attila). 2014-ben publikált ötödik kötetében, a Mőbiuszban válogatott verseit adta közre.   

Pálfi Ágnes