Nemzeti Most Magazin Ugrás a tartalomhoz
1095 Budapest, Bajor Gizi park 1. +361/476-6800
Pál Lajos, 1951. július 10-én született Visken (Kárpátalja). Zenei tanulmányait szülőfalujában kezdte. Pál Károly, a testvére volt az első tanára. Később Ungváron és Kijevben tanult. A Kijevi Zeneakadémia két karán diplomázott, szolfézs, ének-zene, karvezetés, opera és szimfonikus zenekari karnagy szakokon.
A diákévekkel párhuzamosan, a Kijevi Operaházban dolgozott kórusvezetőként.
1978-ban visszatért Kárpátaljára. Tanított a Kárpátaljai Közművelődési Szakközépiskolában, a Viski Zeneiskolában, és vezette a község gyermek- és vegyeskarát.
1979-ben házasságot kötött Jancsó Katalinnal. Két gyermekük született, Eszter és István.
1986-99 között a család Péterfalván élt. Ebben az időszakban volt Pál Lajos a Péterfalvi Zeneiskola igazgatója.
Feleségével elindították a Kodály-módszer szerinti tanítást. A klasszikus zene mellett a gyerekek magyar népzenét és néptáncot tanulhattak, ami akkor nem volt része az ukrán oktatási programnak.
A tanítással párhuzamosan vezették a Tisza Dal- és Táncegyüttest. 1994-től a mai napig szervezik a Kárpátaljai Népzene, Néptánc és Kézműves Tábort. Elindították az Általmennék én a Tiszán Népdaléneklési Versenyt.
Pál Lajos 1989-től népzenei gyűjtéssel is foglalkozik.
Halmos Béla, Virágvölgyi Márta, Vavrinecz András, Teszáry Miklós segítségével hangszeres népzenét és néptáncot gyűjtöttek ruszinoktól, románoktól és magyaroktól egyaránt. Részt vett az Utolsó Óra programban.
1999-től Magyarországon él. Az Aszódi Podmaniczky Művészeti Iskolában tanít, azonban nem szakította meg kapcsolatát Kárpátaljával. Családjával közösen szervezi a nyári táborokat, óraadó a Kárpátaljai Magyar Főiskolán.
Pedagógusi munkássága mellett, aktív résztvevője a galgamenti községek kulturális életének. A magyar mellett figyelmet fordít a galgamenti szlovák hagyományok feltárására és továbbadására. Tanítványai kitünő eredményekkel szerepelnek országos versenyeken.
Rendszeresen vesz részt országos minősítőkön, mint zenei zsüri.
A 90-es évektől a színházi tevékenység is része az életének. Több színházi produkció zenei szerkesztője, többek között a
Kárpátaljai Magyar Drámai Színházban, a szarvasi Szlovák Színházban, debreceni Csokonai Színházban, valamint a győri Vaskakas Bábszínházban.
 

Pál Lajos