Nemzeti Most Magazin
1095 Budapest, Bajor Gizi park 1. +361/476-6800
2024. július 21. - Dániel, Daniella Napja
Vissza a folyóiratokhoz

Nemzeti Magazin VIII. Évfolyam, 2. Szám

Nemzeti Magazin VIII. Évfolyam, 2. Szám Letöltés PDF-ben
Azt szeretném, ha a Bánk bán nem pusztán tananyag lenne, hanem élmény

A történelem színpadától a tantermekig - A Bánk bán-maraton

Azt szeretném, ha a Bánk bán nem pusztán tananyag lenne, hanem élmény

Vidnyánszky Attila rendező időtálló igazságokról, a kegyelem gesztusáról, politikai félreértésekről és a kötelező olvasmány élményszerűségéről

A Nemzeti Színházban tartott Bánk bán maraton egy két évtizedes rendezői törekvés pillanatképe: Vidnyánszky Attila 2002 óta rendezi újra Katona József drámájának prózai, operai és tantermi változatát. A három előadás rendezőjét arról kérdezzük, miért tartja Katona művét a magyar drámairodalom egyik...

Benne élünk az általunk teremtett világban - Beszélgetés Katona Kingával

Portré

Benne élünk az általunk teremtett világban - Beszélgetés Katona Kingával

Nagy elődökről, főszerepekről, az őszapó szelídségéről, a Barrabás-jelenségről és a színész fintorgyűjteményéről

Tavasszal, még az előző évadban a Forró mezők március 13-ra meghirdetett ősbemutatója előtt egy nappal a világjárvány miatt bezárt a Nemzeti Színház. Ősszel, október 3-án ugyan megtartották a premiert, de a másnapi előadás elmaradt, mivel felvetődött a társulatban a fertőzöttség veszélye. Miután meg...

Katona József: Akadályok

Katona József: Akadályok

Részletek Katona József: Mi az oka, hogy Magyarországban a játékszíni költőmesterség lábra nem tud kapni? című 1821-es tanulmányából

Első s legnagyobb akadálya a dramaturgia tenyészetének a theatrum nemléte. – Mindég szégyenlett egy becsületes ember oly míven dolgozni, mellyel a becstelen (színjátszó) kereskedik. A német, mint a pallérozottságnak különben is idősebb fia, ezzel könnyebben gondolt...

Kulin Ferenc: A modern ember tragédiája

Bánk bán - maraton

Kulin Ferenc: A modern ember tragédiája

Kétszáz éve jelent meg nyomtatásban Katona József remekműve, a Bánk bán

1814-ben, amikor Döbrentei Gábor folyóirata Eredetiség s jutalomtétel címen pályázatot tett közzé, csak egy múló pillanatra teremtődtek meg a feltételei annak, hogy a Nagy Mű eszméje megfoganjon. Ha kissé „dűlékenyen” is, de már készen állott az a műhely, ahol az alkotó találkozhatott mesterségének...

Sirató Ildikó: Szerepdarab

Bánk bán - maraton

Sirató Ildikó: Szerepdarab

A Bánk bán a nemzeti színpadon

Irodalmi és színházi kánonunk három 19. századi klasszikust tart számon: a Bánk bánt, a Csongor és Tündét, valamint Az ember tragédiáját. Közülük egyedül Katona szánta művét előadásra, Vörösmarty és Madách drámai költeményt alkotott. Az eredetileg vitézi játéknak írt Katona-dráma is csak a szerzője...

Egy szerep – három férfi

Bánk bán - maraton

Egy szerep – három férfi

László Zsolt, Mátray László, Molnár Levente - Közös pont: a rendező, Vidnyánszky Attila

Az én Bánk bánom… Két prózai színész: László Zsolt és Mátray László, valamint Molnár Levente operaénekes beszél a Nagyúr szerepéről. Közös pont: a rendező, Vidnyánszky Attila.

Balázs Géza: A velünk élő Bánk bán

Bánk bán - maraton

Balázs Géza: A velünk élő Bánk bán

Gyakori sirám magyartanárok részéről: a kötelező olvasmányok nem taníthatók, nem felelnek meg a tanulók életkori sajátosságainak, a kor követelményeinek, nyelvezetük is nehezen befogadhatóvá teszi azokat. A Bánk bán szövege nem olvasható úgy, mint egy Messenger-üzenet.

Dráma az osztályban

Bánk bán - maraton

Dráma az osztályban

Tanári tapasztalatok – a Bánk bán mint tananyag és élmény

Mit tehet egy magyartanár, ha a diákokat már az olvasásra is nehéz rávenni, és egy mai szöveg értelmezése is gondot okoz a számukra, mégis át kellene adni nekik egy régi nyelven megírt, kétszáz éves mű tartalmát, értékeit, szellemiségét? Meghívhatja például A Bánk-missziót, a Bánk bán tantermi válto...