Nemzeti Most Magazin
1095 Budapest, Bajor Gizi park 1. +361/476-6800
2024. május 24. - Eszter, Eliza Napja

kiállítás megnyitó: 2018. október 18. 18.00 óra

fel-SZÍN-vidék

Magyar Alkotók Szlovákiai Egyesületének kiállítása a Zikkuratban

Magyar Alkotó Művészek Szlovákiai Egyesülete huszonkilenc tagot összefogó szerveződésként kezdte meg tevékenységét. A megújult művészeti egyesület első, tehát bemutatkozónak minősíthető fellépése ez a komáromi Limes Galériában megrendezett kiállítás, amely természetesen nem jelentkezhet, és nem hathat a mindent elsöprő meglepetés erejével: e tárlaton a jól ismert, munkásságukat évtizedek óta, vagy a közelmúlt évei során Szlovákiában építő, jobbára az idősebb generációhoz és a középnemzedékhez sorolható magyar alkotók mutatják be a megújított művésztömörülés közösségét vállalva legújabb munkáikat. 

Szabó Krosztián: A létra benned van
fel-SZÍN-vidék - Magyar Alkotók Szlovákiai Egyesületének kiállítása
Helye: Zikkurat Galéria Budapest (1095 Budapest, Bajor Gizi park 1.)

Megnyitó: 2018. október 18. 18.00 óra
Megnyitja és a kiállítás kurátora: Szombathy Bálint
Közreműködik: TINDIA Népdal Együttes

Megtekinthető:
2018. november 10-ig
(Kedd-vasárnap 15-19 óra között, hétfő szünnap)

A megújult egyesület tagságát festők, grafikusok, szobrászok, iparművészek és építészek alkotják. A képző- és iparművészek termését vizsgálva – a globalizáció, a művészeti áramlatok korlátozatlan térnyerése, nemzetközivé lett jellege, a modernizmus rendkívül összetett, megannyi kifejezésformát, műteremtési aspirációt ötvöző-szintetizáló korában – nem fedezhetünk fel, és így nem is jelölhetünk meg valamifajta helyi jellegzetességeket, karakteresen e művészközösséget jellemző vonásokat, markáns stilisztikai vagy tartalmi összefogó jegyeket. Csupán azt regisztrálhatjuk, hogy technikai és anyagalkalmazási sokrétűség, műfaji változatosság, és a hagyományos műformák kultiválása, a klasszikus modernista műtárgyalakítási gyakorlat jellemzi az egyesület tagjainak munkálkodását.

A figuratív nyelvezet éppúgy jelen van, mint a nonfiguratív megjelenítés, a valóságidézést és az elvonatkoztatást is éppúgy árnyalhatják az expresszív alkotói szándékok és nyomhagyások, mint a lírai-meditatív, bensőséges vallomások. Ha mégis valamilyen közös jegyet szeretnénk megjelölni, akkor az emlékszerűségről, a valóságidézés foszlékonyságáról és tünékenységéről, a dolgok megragadásának és felmutatásának eltökélt szándékáról kell elmélkednünk. A konkrétumok, a szigorú tárgyszerűségek, a határozott koncepciók világának megnyilvánulását az építészek jelenléte és fellépése garantálja: egyéni arculatú, fantáziadús, megvalósult és még csak tervekben létező produkcióik dokumentációja a szlovákiai magyar tervezők európai rangú építészeti munkásságáról adnak hírt.

(2018. október 17.)