Nemzeti Most Magazin
1095 Budapest, Bajor Gizi park 1. +361/476-6800
2024. május 24. - Eszter, Eliza Napja

Két kiállítás az évad végéig

Molnár-C. Pál fametszetei, Keleti Éva fotói

Molnár-C. Pál híres Cyrano-famatszeteit is megnézheik a Cyrano bemutatója alkalmából. Köszönjük a lehetőséget művész hagyatékát godozó budapesti Molnár-C. Pál Műterem-múzeum vezetőinek! A kiállítást pénteken, a premier előtt, 18 óra 30 perckor nyitjuk meg az első emeleten, Csillag Péter - Molnár-C. Pál unokája - és Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház igazgatójának közreműködésével. 

Egy másik kiállítás is várja már nézőit a második (balkon) szinten. Keleti Éva Kállai 90 címmel készített válogatást Kállai Ferenc színművész születésének 90. évfordulója alkalmából. A Kállai emlékév vándorkiállítása a Pesti Magyar Színház és a Víg után érkezett most a Nemzetibe. A képek a híres szerepek felmutatása mellett bepillantást engednek a a Nemzet Színészének magánéletébe is. A Kállai 90. című kiállítást szombaton 18 óra 30 perckor nyitjuk meg. Mindkét alkalomra  szeretettel várjuk önöket!

 

 

Keleti Éva fotói hűen mutatják Kállai Ferenc pályájának legszebb pillanatait, és magánélete jeleneteit. A fotókról az együtt töltött, sok-sok kedves óra meghittsége sugárzik, az egymás ismeretén alapuló őszinteség, ugyanakkor két nagy művész (a színész és a múló pillanatot legendává örökítő fotós) egymás iránti szeretete és megbecsülése. A képek örök időkre az emberi emlékezetbe vésik a megrázó, poétikus, töprengő vagy kacagtató, ugyanakkor múlandó, elillanó pillanatot, amit színháznak hívnak. 

 

 

Rosner Károly az 1935-ös Cyrano kiadás előszavából

„A fametszet újjáéledése, új fénykora kitűnő művészek egész sorát ragadta magával és lassanként kialakult a művészek egy oly csoportja, mely bár a fametszetet nem mint kizárólagos kifejezési formát választotta, a festészet és grafika más ágaiban is gyakran igen jelentőset alkot, mégis a fametszet szerelmese, mindig vissza-visszatér hozzá és oeuvrejében a fametszet nagyon jelentős helyet foglal el.

A fametszet izgatja ezeket a művészeket, a különféle vésési módok, vésők, hatások újra és újra ingerlik őket és ez az állandó kísérletezés ugyanabban az anyagban az eredmények oly változatos képét tárja elénk, mely studiumon végighaladni a műélvezetnek különleges öröme, tanulmányút, melynek végeztével szépben jelentősen gazdagabbak, lelkiekben dúsabbak leszünk.

A magyar fametszet mai korszakának, de bátran mondhatjuk, hogy a magyar fametszetnek általában legkiválóbb reprezentánsa Molnár-C. Pál

Részletek Sümegi György utószavából az 1986-ban megjelent magyar nyelvű kötethez
Molnár-C. Pál tanult a Mintarajziskolában (1915–18), majd Svájcban (1919–21) és Párizsban (1922) képezte magát. Első magyarországi kiállítása (1923) után számos hazai művészegyesület választotta tagjai sorába, festőtársaságok s szűkebben vett grafikusi egyesületek egyaránt. Virtuóz újságrajzoló az Est lapoknál (1926–29), és plakátokat is tervez. Római ösztöndíjas időszaka nemcsak az itáliai trecento és Fra Angelico, hanem az újklasszicista, novecento hatások műveibe olvasztását is eredményezte. Grafikusi munkássága is Rómában nyert határozott irányultságot, első fametsző készletét is ott vásárolta. Keleti Arthur Angyali üdvözlet című könyvének 1928-ban készített illusztrációival a rákövetkező évben aranyérmet nyert (Monza, Nemzetközi Egyházművészeti kiállítás). Nemzetközi pályázat nyerteseként a Fiorettit illusztrálta (Szent Ferenc virágai). Munkáról munkára, fametszetről fametszetre gazdagodik technikája és szellemi orientációja. Franciásan könnyed, játékos szellemisége, derűs lénye, gáttalan életkedve s optimista habitusa fametsző művészetében tökéletes alkotásokra inspirálta a bravúros rajztudása teljében lévő mestert. Homlokráncolásos önmarcangolásoktól, belső konfliktusos meghasonlottságoktól mentes egyéniségének (Szomory Dezső a „boldog művész” megtestesülését látta benne) adekvát kifejeződése valósulhatott meg a Cyrano-illusztrációkban, amelyeket eredetileg a New York Limited Editions Club megbízásából készített 1932-ben Hans Mardersteig, a világ egyik legjobb tipográfusának terveivel, akivel a Fiorettin is együtt dolgoztak. A könyv a Rostand család engedélye híján nem jelenhetett meg.
A Cyrano-fametszetek jelentős ismertséget és elismerést hoztak a grafikus, az illusztrátor, az irodalmi kísérőrajzokat készítő művésznek. A Magyar Bibliophil Társaság az 1934. esztendő öt legszebb magyar könyve közé sorolta, ugyanebben az évben elnyerte vele a Varsói Nemzetközi Fametszet-kiállítás aranyérmét, az 1937-es párizsi világkiállításon szintén aranyérmet kapott érte. Molnár-C. Pál biztos kezű grafikai elrendezésében lett a fametszet-Cyrano a Rostand-mű színvonalas társa, egységesen megformált képdrámája.
 
 

(2016. május 12.)