Nemzeti Most Magazin
1095 Budapest, Bajor Gizi park 1. +36 1 476 6800
Vissza a hírekhez

JELEN/LÉT FESZTIVÁL

VERS ÉS ZENE - RENDHAGYÓ IRODALOMÓRA

KARAVÁN SZÍNHÁZ ÉS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY

Verses zenés műsor

A műsor időtartama 60 perc.

 

Egyre kevésbé olvasunk verset, egyre nagyobb tömegek életébõl marad ki a költészet.
Színinövendékeink felkészítéséhez a versmondás tanítása is szervesen hozzátartozik. Egy rendhagyó irodalomóra keretében szeretnénk közelebb hozni a verseket a gyerekekhez, fiatalokhoz. A verses mûsort elõadáják a Karaván Színház alapítványi színészképzõ stúdiójának tizenéves növendékei. Közremûködik Horváth Kristóf (Színész Bob) slammer és Nagy István zenész (Karaván Familia).

RENDEZÕ: Nyári Oszkár

(2019. február 15.)