Nemzeti Most Magazin
1095 Budapest, Bajor Gizi park 1. +36 1 476 6800
Vissza a hírekhez

A Nemzeti a Földváry Napokon

Tasson az általános Iskola 25 évvel ezelőtt vette fel a falu neves szülöttének, Földváry Gábornak (1787-1854) a nevét. A reformkor jeles alakja „huszáros” elszántságának, fáradhatatlan munkálkodásának köszönhetjük, hogy 1837-ben megnyithatta kapuit a  nemzet színháza. 25 évvel ezelőtt szép kapcsolat indult el a Földváry Gábor Általános Iskola és a  Nemzeti Színház között. Ablonczy László, az akkori igazgató vezetésével minden évben nemzeti színházi művészek érkeztek Tassra, hogy az iskolával közösen emlékezzenek  a „színházépítő alispánra”.

 

A Nemzeti Színház 180. ünnepi évadában a mai társulat felelevenítette a hagyományt: május 11-én a mostani 25., jubileumi Földváry Napokon a színház fiatal művészei, Berettyán Nándor, Berettyán Sándor és Szabó Sebestyén László idézték néhány villanásban a 180 évvel ezelőtti eseményeket.  

 

A falu református temetőjében pedig A.Szabó Magda stratégiai igazgatóval közösen megkoszorúzták a családi sírbolt falán Földváry emléktábláját.

 

Az így kialakult kapcsolat nem szorítkozik majd az egyszeri ünnepi pillanatra. Az iskola már most bejelentette igényét egy őszi János vitéz előadásra, a színház drámapedagógusának foglalkozásai is segítik majd a gyerekeket, hogy a színházat szerető és értő közönséggé váljanak.

 

/aszabó/

 

 

 

Földváry Gábor

Földváry Mihály és Szemere Erzsébet fia volt. 1832-től 1836-ig Pest-Pilis-Solt vármegye alispánja, utóbb főispáni helyettese. A pesti nemzeti színház létrejötte körül kiváló és sikeres tevékenységet fejtett ki; az ő alkotása a pesti vakok intézete is. 1832 őszétől a Játékszíni Küldöttség elnöke volt. Széchenyivel ellentétben amellett kardoskodott, hogy az ország első színházát Pest vármegye építtesse meg a Grassalkovich-telken. 1834-ben 1000 forintot ajánlott fel a Nemzeti Színház céljaira. 1843–1846-ig Csongrád megye főispánja; 1847-ben Pest-Pilis-Solt megye adminisztrátora. 1848-ban tassi birtokára vonult vissza. Vas Gereben róla írta Egy alispán c. híres regényét.

A képen Földváry Gábor a Nemzeti Színház alapítója körülbelül 65 éves korában.

Forrás: Wikipédia

(2018. május 15.)