Nemzeti Most Magazin
1095 Budapest, Bajor Gizi park 1. +361/476-6800
2024. február 28. - Elemér Napja

Hír

Könyvbemutató

KÉP, JELENLÉT, KENÓZIS...

...a kortárs francia költészetben és Valère Novarina színházában

Kép, jelenlét, kenózis a kortárs francia költészetben és Valère Novarina színházában címmel jelent meg Sepsi Enikő kötete a Károli Könyvek sorozatban.

A kötet a képi fordulat különféle művészeti ágakban és a tudományban is megfigyelhető jelenségével, valamint a fogalmi metafora elméleti keretével kívánja bevezetni és összefogni két nagy témáját: a francia költészet és a színház reprezentációhoz fűződő, szerteágazó kérdésfeltevéseit. A könyv első fejezeteiben két olyan kortárs francia költészeti irányzatot taglalunk, melynek viszonya a képhez különböző módon, de meghatározó (Yves Bonnefoy és Lorand Gaspar, valamint Jean-Michel Maulpoix). A kötet második felében néhány olyan színházi gyakorlatot választottunk ki, amelyek az emberi képmás, az emberi „bálvány” lerombolására és újbóli összerakására tesznek kísérletet (Grotowski, Kantor, Barba, Novarina), s ebben a folyamatban a költészet eszközeit is használják. Ezeknek a színházi gyakorlatoknak, melyek közül Valère Novarina életművét emeljük ki, közös nevezője, hogy nemcsak a dramaturgiájukban ismétlik az önmegüresítés folyamatát, hanem a színészvezetésben is alapvető helyet adnak neki. A második rész tehát, nem tagadva a színházi gyakorlatok egyéb inspirációs forrásait, a Novarina életműve szempontjából központi jelentőségűnek tekinthető teológiai kenózis-fogalom színházi, színháztudományi alkalmazására tesz kísérletet, s ebben különösen támaszkodik H. U. von Balthasar teológiai esztétikájára, Xavier Tilliette munkáira, Simone Weil színház- és kenózis-koncepciójára, továbbá Kálvin, Karl Barth, Paul Tillich és Kazoh Kitamori műveire. A tárgyalt alkotók vonatkozásában elsőnek tekinthető magyar nyelvű monográfia mellékletében közölt, Túl a szakrálison című Valère Novarina-esszé magyar fordításban most jelenik meg először.

 

„Képnek fogom nevezni a végül teljesen
megtestesült valóság benyomását,
amelyet paradox módon a megtestesüléstől
elfordult szavakból nyerünk.
(...) A kép az a csillogás, amely hiányzik
a mindennapok szürkeségéből,
s amit a nyelv megenged, amikor az
álomszomj önmagára hajtja, s úgy
dögönyözi, mint a szülői keblet.”
Yves Bonnefoy

„A valódi jelenlét sehova nem tartozó,
a jelen egy ajándék, egy eltérés.
Az előttünk lévő jelen jövőben van:
egy átadott, felmutatott és nyitottnak
mutatott dolog (…) mint persona vagyunk átadva.”
„Persona. Ezt jön cselekedni a Krisztus
(Masiah, a Messiás): kiüríti az
emberi képet, üresen hozza el azt.”

„A kenotikus színház a színpad nemlétezését
ismétli a színpadon.”
Valère Novarina

Könyvbemutató

2017. június 1-jén 17 órakor Budapesten a Kossuth Klubban
1088 Budapest, Múzeum utca 7. I. emelet, Díszterem

A kötetet bemutatják: Bogárdi Szabó István és dr. Miklós Eszter Gerda
A beszélgetésben részt vesznek: Novarina magyar fordítói, Rideg Zsófia dramaturg és Sepsi Enikő, valamint Mészáros Tibor színész
A könyvbemutatót koccintás követi.

Az Ünnepi Könyvhét keretében 2017. június 12-én 17 órakor Debrecenben a kötetet bemutatja és a beszélgetést vezeti: dr. Lukovszki Judit egyetemi docens (DE). A beszélgetés résztvevői: Adélaïde Pralon (Valère Novarina előadásainak társrendezője, dramaturgja), Rideg Zsófia, Mészáros Tibor színész, Gemza Péter művészeti vezető (debreceni Csokonai Színház), Sepsi Enikő. Tolmácsolást biztosítunk.
helyszín: Méliusz Juhász Péter Könyvtár Központi Könyvtára, Nagyelőadó. 4026 Debrecen, Bem tér 19/d. 
A könyvbemutatók keretében kedvezményes könyvvásárlást biztosítunk.

A szerző a Könyvhéten június 10-én (szombaton) 14 órakor a budapesti Vörösmarty téren a L’Harmattan standjánál (89-es) dedikál.

(2017. május 31.)