Nemzeti Most Magazin
1095 Budapest, Bajor Gizi park 1. +361/476-6800
2024. május 24. - Eszter, Eliza Napja

Vélemény

Remény és ellenállás

Thomas Jolly színész, rendező, a La Piccola Familia vezetőjének gondolatai

A színház egy maradvány. A századok, az összes áramlatok, a forradalmak (kicsik és nagyok, ipariak, gazdaságiak vagy technológiaiak) nem tudták maguk alá gyűrni őt.

 

Itt van. Ősrégi. Minden városban jelenlévő.

 

Én ebben egy erős jelt látok. Biztatót.

 

Az gondolhatnánk, hogy korunk – mely a kipróbált individualizmus, a mértéktelen fogyasztás, a növekvő gyorsaság és az ijesztő virtualitás kora – a szórakoztatás és a puszta kikapcsolódás tárgyává teszi a színházat. Ezt sulykolhatják a hatalommal bírók és (ami még rosszabb) hiszik is talán. De semmi efféle nincs.

 

Mivel a színház, ha bizonyos szemszögből el is vesztette egykori széleskörű, populáris összehozó erejét, csakis azért, mert más művészetek és más tevékenységek több médiabeli... vagyis több gazdasági hatóerővel bírnak. És mégis megmarad a gondolatnak, az ébredésnek, a kíváncsiságnak, az értelem kivirágzásának ez a par excellence helye az érzelem, a szépség, a nyelv ereje, a régi és új költők virtuozitása által. És ha manapság úgy gondolhat magára a színház, mint egy széllel szemben menő művészet, annál sürgetőbb, hogy benne újra egymásra találjunk, és bevezessünk mindenkit, aki kiszakadni vágyik egy időre a világ zajából, hogy utána felkészültebben, tudatosabban, éberebben térjen vissza oda.

 

Megnyugvás, hogy városainkban ott vannak ezek a fekete, üres és csendes terek, ahonnan az alkotás kicsírázhat. Remény, hogy látjuk összegyűlni benne a közönséget, valamennyi közönséget, amelyek egy előadás idejére alkalmi közösséget alkotnak. A színház összehoz, mert a Kultúra köztulajdon.

 

És távolról sem arra van a színház, hogy megmondja nekünk, mit kell gondolnunk (ez olyan ránk kényszerített hatalom, amellyel törvénytelenül, a médiák élnek vissza), de – a költőkkel, a színészekkel, a művészekkel – eszközöket bocsát rendelkezésre a gondolkodáshoz azok számára, akik egybegyűlnek benne.

 

A megosztás e kétes korában a színház az ellenállás helyévé válik, az értelem és az állampolgári tudatosság megnyugtató bizonyítékává.

 

 

                Thomas Jolly

                színész, rendező, a La Piccola Familia vezetője,

                a II. MITEM-re érkező Arlequin előadás rendezője

(2014. december 14.)