Nemzeti Most Magazin
1095 Budapest, Bajor Gizi park 1. +361/476-6800
2024. június 18. - Arnold, Levente Napja
Vissza a folyóiratokhoz

Szcenárium IX. Évfolyam, 1. Szám

Szcenárium IX. Évfolyam, 1. Szám Letöltés PDF-ben
Népi hit és Istentapasztalat

Erdélyi Zsuzsanna

Népi hit és Istentapasztalat

Az idén januárban száz éve született Erdélyi Zsuzsanna (1921–2015) a magyar néprajztudomány kimagasló alakja. Az ő nevéhez fűződik a Kárpát-medence magyarsága által a legutóbbi időkig megőrzött orális hagyomány, az archaikus népi imádság műfajának a feltárása, funkciójának meghatározása, európai öss...

A nyelv maga is műalkotás

A nyelv maga is műalkotás

Párbeszédben Berecz Andrással

Most, amikor veled egy öt részesre tervezett beszélgetéssorozatba kezdünk, hadd mondom el, mi inspirált erre az eszmecserére. Úgy érzékelem, társulatunk fiatal tagjainak igényük van arra, hogy meghallgassák az „apák” hatvanon túli nemzedékéből azokat, akik lassan maguk is átlépnek a „nagy öregek” so...

A magyar dráma forrásvidékei

Tömöry Márta

A magyar dráma forrásvidékei

A magyarok története az orális és írott hagyományban

Úgy tűnik, hogy a magyarok tudatából a hun–magyar kontinuitás eszméje kiirthatatlan, annak ellenére, hogy a hivatalos tudományosság ezt folyamatosan cáfolni igyekszik. Anélkül, hogy ebbe a régi vitába érdemben belebocsátkoznánk, idézzük fel krónikás forrásaink mentén azt a közeget, amelyben ez az es...