Nemzeti Most Magazin Ugrás a tartalomhoz
1095 Budapest, Bajor Gizi park 1. +361/476-6800
Vissza a hírekhez

A NEMZETI SZÍNHÁZ KÖZLEMÉNYE

Horváth Lajos Ottó Facebook felületen megjelent posztjára reagálva a Nemzeti Színház vezetése az alábbiakról tájékoztatja a közvéleményt:

A Nemzeti Színház által kifizetett „gyorssegélyek” összege 2 X 901 000 Ft volt, mely összegek tartalmazzák a művész nyugdíjalapját növelő járulékokat is, ez összesen 1 802 000 Ft-ot jelent.

765 850 Ft összeget utalt számára a Kulturális és Innovációs Minisztérium, a színház balesetbiztosításának terhére 150 500 Ft került kiutalásra.

A szakszervezet 780 000 Ft-os további összeggel támogatta Horváth Lajos Ottót, a június 14-én beérkezett, munkaviszonya megszüntetésére irányuló kérelméig 2 477 275 Ft táppénz került kiutalásra.

A Nemzeti Színház felelősségbiztosításának terhére 1 000 000 Ft-os kártérítési előlegben részesülhetett Horváth Lajos Ottó.

A fenti összegek 6 975 625 Ft-ot jelentenek, ugyanakkor fontos kiemelni, hogy a biztosító által a károsult számára keretveszteség és kamatai jogcímen kalkulált 2 236 265 Ft-os kártérítési összeg elfogadásáról még nem érkezett Horváth Lajos Ottótól válasz.

A kártalanítás további részét képezi a többmilliós összeget kitevő sérelemdíj, melynek összegéről zajlanak az egyeztetések.

Hangsúlyozni szeretnénk, hogy a peren kívüli megegyezésnek részünkről nem a kért kártérítési összeg képezi az akadályát, hanem az abban való megegyezés hiánya, és annak el nem ismerése, hogy a baleset bekövetkezéséért nem kizárólag a Színház tehető felelőssé, hanem abban maga a sérült Horváth Lajos Ottó is szerepet játszhatott.

Amennyiben ebben az elvi kérdésben sikerül közelítenünk az álláspontjainkat és ezt egy peren kívüli egyezségben is rögzíteni tudjuk, a Színház részéről nagyon közelinek látjuk a peren kívüli békés megegyezést.

(2024. július 10.)