Nemzeti Most Magazin Ugrás a tartalomhoz
1095 Budapest, Bajor Gizi park 1. +361/476-6800
Vissza a hírekhez

A Nemzeti Színház Plakátvadászat nyereményjáték szabályzata

JÁTÉKSZABÁLY

A Nemzeti Színház által indított plakátvadászat („Játék”) a Nemzeti Színház Facebook/Instagram/Web oldalán érhető el. A Játék célja, hogy a játékban résztvevők 2021. szeptemberében és októberében a köztéri hirdetési felületeken (közösségi közlekedési megállók, egyéb hivatalos köztéri reklám felületek) a Nemzeti Színház évadhirdető plakátjai előtt saját magukról készítsenek vagy készíttessenek fotót. Az elkészült képeket tegyék ki a saját social média oldalaikra, a @nemzetiszinhaz #plakátvadászat megjelöléssel és küldjék el elektronikusan a pr@nemzetiszinhaz.hu email címre.

A játék a Facebook/Instagram/Web idővonalon kerül megrendezésre, de a Facebooknak vagy más Facebookhoz köthető cégnek/vállalkozásnak nincs köze hozzá, felelősséggel nem tartozik a játék megrendezéséért.

 

1. A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL

1.1 A Játék meghirdetője és szervezője: a Nemzeti Színház

A Nemzeti Színház játékhoz kapcsolódó elérhetősége: pr@nemzetiszinhaz.hu

1.2 A Játékban való részvételnek vásárlás, valamint a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvényben meghatározott egyéb feltétel nem képezi az előfeltételét.

A Játékban való részvételre és nyereményre csak az a személy jogosult, aki a Nemzeti Színház által megadott feltételeket teljesíti, valamint elolvasta és tudomásul vette ezen Játékszabályt.

1.3 A Játékban részt vehet minden 16. életévét betöltött természetes személy, amennyiben megfelel a Játékszabályban foglalt feltételeknek, kivéve a Nemzeti Színház alkalmazottai és ezek közeli hozzátartozói.

1.4 A Játékban való részvétel önkéntes.

A Játékban való részvétel feltételei a következők:

– a Játékos az 1.3 pont feltételeinek megfelelő természetes személy;

– a Játékos rendelkezik Facebook, Instagram hozzáféréssel és e-mail címmel;

– a Játékos a Játék meghirdetése, a Nemzeti Színház nyilvános felületein nyilvánosságra hozatalának időpontja után kiteszi a saját maga által jóváhagyott, és saját készítésű fotóját a @nemzetiszinhaz #plakátvadászat megjelölésekkel;

Játékos a játékban való részvétellel elfogadja a jelen Játékszabályzatot.

 

2. ADATVÉDELMI RENDELKEZÉSEK

A játékos a róla készült fénykép(ek) pr@nemzetiszinhaz.hu email címre való megküldésével a hozzájárulását adja a neve, elérhetősége (email cím) és a róla készült képmás kezeléséhez a játék időtartamára, valamint ahhoz, hogy az általa beküldött fotót a Nemzeti Színház közzétegye.  

A Nemzeti Színház kötelezettséget vállal arra, hogy a játékos adatait bizalmasan kezeli, és harmadik személynek nem adja át. A nyertesek adatai a Nemzeti Színház Facebook/Instagram/Web idővonalán nem kerülnek közzétételre.

 

3. NYERTESEK KIVÁLASZTÁSA, ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNYEK ÁTVÉTELE:

3.1 A Nemzeti Színház a nyerteseket sorsolással választja ki és azon az email címen értesíti, amelyen a fénykép beküldésre került. Amennyiben a nyertes a számára kiküldött email értesítésre hét munkanapon belül nem reagál, úgy a Nemzeti Színház megismétli a sorsolást és értesíti a régi nyertest, hogy nyertes státusza törlésre került.

3.2 A nyeremények átvétele: az emailben megírt időintervallumban és feltételekkel a Nemzeti Színház jegypénztárában személyesen vehető át.

3.3 A nyertesnek a személyazonosságát arra alkalmas személyi okmányával kell igazolnia. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyeremény átvételére (nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre) csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

3.4 A nyeremény nem cserélhető, illetve készpénzre nem váltható át.

3.5. A 2021-es plakátvadászat Játék nyereménye: 5x2 darab jegy a Nemzeti Színház Ördögök című bemutatójára.

3.6. A 2021-es plakátvadászat játékra a beküldési határidő 2021. október 30.

3.7. A sorsolás és a nyertesek kiértesítésének legkésőbbi időpontja: 2021. november 15.

3.8. A Nemzeti Színház fenntartja magának a jogot, hogy csak a nyerteseket értesítse ki.

Jelen Játékszabályzat visszavonásig érvényes.

 

Nemzeti Színház Budapest, 2021. 09. 06.

(2021. szeptember 07.)