Nemzeti Most Magazin Ugrás a tartalomhoz
1095 Budapest, Bajor Gizi park 1. +361/476-6800
Vissza a hírekhez

Fordított színház a Nemzetiben - Paul Claudel: Délforduló

Sorozatunk első fordított darabja, Paul Claudel Délfordulója (Partage de midi), első műfordító vendégünk Székely Melinda Kolozsvárról.
La première pièce présentée sera un drame de Claudel pratiquement inconnu en Hongrie. Notre première invitée arrivera de Cluj, la traductrice, Melinda Székely.

 

Fordított színház a Nemzetiben
Paul Claudel: Délforduló

 

Felolvassák: Söptei Andrea, Szarvas József, Farkas Dénes, Schnell Ádám a Nemzeti Színház színművészei

Rendező: Nagy Péter István, a Nemzeti Színház rendezőgyakornoka

 

Helyszín: Kaszás Attila Terem
Időpont: 2013. december 2, hétfő, 19 óra

ingyenes program, előzetes regisztráció szükséges: szervezes@nemzetiszinhaz.hu 

Sorozatunk első fordított darabja, Paul Claudel Délfordulója (Partage de midi), első műfordító vendégünk Székely Melinda Kolozsvárról.

Sorozat-szerkesztő: Rideg Zsófia, dramaturg

 

 

 

Paul Claudel Délforduló című darabja a szerző sokáig féltve őrzött kincse volt, amelyet végül bő negyven év után Jean-Louis Barrault rendezőnek sikerült kicsikarni tőle, és a nagyközönség elé bocsátani. Az első változat 1906-ban jelent meg (1948-ban, a színre állítás alkalmából született egy kevésbé ismert második változat is), közvetlenül a Rosalie Vetch-csel való kapcsolata után, valamint a nősülése előtt. Talán ebben dolgozza fel a legközvetlenebbül, legszemélyesebben az egész életét meghatározó lelkiismereti válságot. A magánkiadás százötven példánya kevés személyhez jutott el. Talán maga Claudel érezte a darabot pogánynak, nyersnek, nem eléggé katolikusnak, akárcsak a Szent István Kiadó Claudel-kötetének szerkesztői, akik nem illesztették be a válogatásukba. De éppen a közvetlenség, az alig feldolgozott élmény teszi nagyon életszerűvé, s nem is annyira Claudel, mint inkább az élet, Isten által írott drámává.

A fordítás váratlan találkozásból született, részben a műfajjal való kísérletezés szándékával is. A munka során a fő törekvés egyrészt a szöveg szecessziós költőiségének az átmentése volt, másrészt a replikák életszerűsége és a terjengősség kerülése.

 

Székely Melinda,

1979-ben született Kolozsváron, és itt végzett 2003-ban magyar–francia szakon. Fordítóként Horváth Andor tanítványa, egyetemi évei alatt részt vett Jeney Zoltán és Kovács Ilona fordításszemináriumain is (ELTE). Románról és főleg franciáról fordított több folyóirat számára, majd 2006-ban jelent meg első „könyve”, Andrei Pleşu Angyalok című kötete (Koinónia). Jelenleg szabadúszó műfordító, a Koinónia kiadó színházi sorozatának egyik munkatársa.

 

 

 Série des pièces traduites au Théâtre National

 

Paul Claudel: Partage de midi

 

Lu par: Andrea Söptei, József Szarvas, Dénes Farkas, Ádám Schnell

Mise en scène: Péter István Nagy, stagiaire de mise en scène au Théâtre National

Lieu: Salle Kaszás Attila
Date: le 02 décembre 2013., 19 heures.

entrée libre à enregistrer à l'adresse: szervezes@nemzetiszinhaz.hu

 

La première pièce présentée sera un drame de Claudel pratiquement inconnu en Hongrie. Notre première invitée arrivera de Cluj, la traductrice, Melinda Székely.

 

Rédactrice de la série: Zsófia Rideg

 

Partage de midi par Paul Claudel

a été le trésor longuement caché de l’auteur que le grand public n’a pas connu qu’une quarantaine d’années plus tard grâce à Jean-Louis Barrault qui l’avait obtenu et mise en scène. La première version (car une autre version a été faite en 1948 pour la mise en scène) date de 1906, peu après la rupture avec Rosalie Vetch et avant le mariage de l’auteur. C’est l’expression la plus immédiate, la plus intime de la crise de conscience qui a affecté sa vie entière. Les 150 exemplaires de cette première édition ont été distribués par l’auteur. Claudel avait peut-être considéré cette pièce païenne, farouche, pas suffisamment catholique, tout comme les rédacteurs du recueil hongrois des œuvres de Claudel, qui l’avaient omise. C’est justement la spontanéité, le vécu à peine intériorisé qui fait d’elle une drame écrite non tant par Claudel lui-même, mais par la vie, par Dieu.

La traduction est née d’une rencontre inopinée et d’une volonté d’expérimenter le genre. Pendant le travail le but suivi a été de conserver la poésie art nouveau du texte et de rendre les répliques vraisemblables tout en échappant à la verbosité.

 

 

Székely Melinda

est née en 1979 à Kolozsvár/Cluj, Roumanie, où elle a obtenu une licence ès lettres, spécialisation hongrois–français en 2003. En tant que traductrice elle est le disciple de Horváth Andor, mais a participé aux séminaires de traduction de Jeney Zoltán et de Kovács Ilona aussi (ELTE). Après différentes traductions du roumain et principalement du français en hongrois pour plusieurs revues elle a fait ses débuts en 2006 avec le volume L’actualité de anges d’Andrei Pleşu (Angyalok, Koinónia). À présent traductrice freelance et collaborateur à la série théâtrale de la maison Koinónia.

 

(2013. november 01.)