Nemzeti Most Magazin
1095 Budapest, Bajor Gizi park 1. +361/476-6800
2024. június 18. - Arnold, Levente Napja
Vissza a folyóiratokhoz

Szcenárium IV. Évfolyam, 7. Szám

Szcenárium IV. Évfolyam, 7. Szám Letöltés PDF-ben
Magánügy

F. M. Dosztojevszkij

Magánügy

Már több ízben buzdítottak arra, hogy írjam meg irodalmi emlékirataimat. Nem tudom, megírom-e valaha, az emlékezőtehetségem sem a legjobb. Meg szomorú is emlékezni; nem szeretek emlékezni. Irodalmi pályám egyik-másik mozzanata azonban, akarva-akaratlan, gyatra memóriám ellenére is igen elevenen megm...